دستگاه جوش

G400

0 تومان

مشخصات محصول

مناسب صنعتگران حرفه ای و دایم کار

کم مصرف و دقیق ترین ذوب الکترود 5

دستگاه سه فاز

 وزن 28Kg

محصولات مرتبط