پرس سوکت شبکه و تلفن

0 تومان

مشخصات محصول
مشخصه: دستگاه پرس سوکت های 4 ، 6 و 8 پین
نوع ابزار: دستگاه پرس
مشخصات فنی
مشخصه:
نوع ابزار:
محصولات مرتبط