پرس سر سیم

0 تومان

مشخصات محصول
مشخصه: دستگاه پرس سر سیم گرد و دوشاخ در برای سر سیم های 1.5 - 2.5 - 6
نوع ابزار: دستگاه پرس
مشخصات فنی
مشخصه:
نوع ابزار:
محصولات مرتبط